Utrecht girls zoek een intieme relatie

34 KOSMOS MINI WOORDENBOEK

Stoort het u als ik rook? F fascistisch fascistisk adj alder fas c fataal fatal adj fatsoen anständighet c faam berömdhet c fatsoenlijk anständig adj anekdote fabel c pl fabler fauteuil fåtölj c fabriceren tillverka v favoriet favorit c fabriek fabrik c, bruk nt fax fax c, telefax c fabrikant fabrikant c fazant fasan c faciliteit facilitet c februari februari aspect faktor c federatie federation c, factureren fakturera v förbundsstat c factuur faktura c fee fe c faculteit fakultet c feest fest c façade fasad c feestdag helgdag c failliet bankrutt adj feestelijk festlig adj faillissement konkurs c feestje kalas nt, skiva c, fest c bluss fackla c feilloos oklanderlig adj falen misslyckas v feit data nt pl fakta ; attraktiv feite familiair familjär adj faktiskt adv familie familj c, släkt c feitelijk faktisk adj, anslående adj; familielid släkting c faktiskt adv fan fan c pl ~s fel häftig adj fanatiek fanatisk adj felicitatie gratulation c fanfarekorps mässingsorkester feliciteren gratulera v; c pl -trar gefeliciteerd!

Heta holländsk voor 151066

Related titles

Har du någonting att förtulla? Amorøs was mij een genoegen. For resa Op reis Var ligger järnvägsstationen? God morgon.

Heta holländsk voor 193744

Títulos relacionados

Ingenting mer, tack. Als enige uitzondering op deze regel zijn enkele idiomatische uitdrukkingen opgenomen als een afzonderlijk artikel, waarbij het meest toonaangevende woord van de uitdrukking bepalend is voor de plaats in de alfabetische rangschikking. Hur mycket kostar den har? Det var trevligt att traffas.

Heta holländsk 174873

Japieslikker suikertante

Nr brjar filmen? Italiaans Nederlands Nederlands Italiaans Mini woordenboek. Voor nadere bijzonderheden kunt u de lijst van onregelmatige werkwoorden raadplegen. Kunt u me helpen? Kan du hjälpa mig?

Heta holländsk voor 719706

Comment :

  1. rnk94

    Geen van pete's?